แทงหวยออนไลน์.

เว็บหวยออนไลน์ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้

งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Smart Business Expo 2002

By adminlekded เวลา 6 ตุลาคม 2022 10:49 am

ป้ายกำกับ:

หอการค้าจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมอุตสาหกรรมซอฟ์ต์แวร์ไทย เป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ธุรกิจ

เมื่อเวลา 16.30 นวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ ฮอลล์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ดร.สรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานปาฐกถาพิเศษ และเปิดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ Smart Business Expo 2002 ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2565 ในการนี้ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี นายกำแหง กล้าสุดนธ์ รองอธิบดีกระทรวงพาณิชย์ ,ท่านนายเหงี้ยน หง็อก เหียบ กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย,นายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ,นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น,นายธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ,นายภูริพันธ์ บุนนาก รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวในนามผู้สนับสนุนการจัดงาน ,นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล กรรมการหอการค้าไทย กล่าวแสดงความยินดี ,ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น,รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายวิฑูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน ) ประธานหอการค้าทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน และ 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ร่วมเปิดงาน

นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าในนามชาวจังหวัดขอนแก่นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกี่ยรติทุกท่านสู่จังหวัดขอนแก่น และยินดีต้อนรับเข้าสู่งานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ ” SMART BUSINESS EXPO 2022″ ในวันนี้จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC (East West Economic Corridor)เส้นทางที่อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก – ตะวันออกของการคมนาคม เพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศ และหัวเมืองสำคัญๆ ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) เป็นจังหวัดมีที่ที่ตั้งซึ่งมีความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตในการลงทุน และจังหวัดขอนแก่นยังได้รับการเป็นเมือง ไมซ์ (MICE City) และสมาร์ทชิตี้ (Smart City) อีกด้วยการจัดงาน Smart Business Expo 2022 ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้จังหวัดขอนแก่น จะก้าวเป็น Hub Digital Transform GMS ของกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งผมมั่นใจว่าจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดประโยชน์แก่จังหวัดขอนแก่น และภูมิภาคใกล้เคียงอย่างแน่นอน